ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Άρθρο 16: Παιδεία - Τέχνη - Επιστήμη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΠΕ 16.01

2008

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΕΠ ΠΕ 16.01

2008

Υπ. Απόφ. υπ' αριθμ. 108017/Δ2/1.10.2007 "Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 92981/Γ7/15.9.2005 υπουργικής απόφασης "Καθορισμός ως προσόντος διορισμού ισότιμου πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του".

ΝΟΜΟΣ 3687/2008

Το άρθρο 5 αφορά τη μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΝΟΜΟΣ 3391/2005

Το άρθρο 9 έχει μια τροποποίηση που έγινε για τα μουσικά σχολεία

ΝΟΜΟΣ 3255/2004

Το άρθρο 6 αφορά θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΝΟΜΟΣ 2525/1997

Το άρθρο 6 αφορά τις αλλαγές στους διορισμούς εκπαιδευτικών

ΝΟΜΟΣ 1824/1988

Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ

2001

ΝΟΜΟΣ 1566/1985

Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3475/2006

Το άρθρο 20 αφορά θέματα εκπαιδευτικών μουσικής

Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_Sindagma16.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_ASEP2008.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_Exetastea_Ili.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_Ip_Apof_Isotimies.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_3687%3A2008.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_3475%3A2006.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_3391%3A2005.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_1824%3A1988.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_2525%3A1997.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_3255%3A2004.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_ASEP2001.pdf
Nomoi-Diataxeis_files/Nomoi_1566%3A1985.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Anakoinoseis.html
Syllogos-Engraphe.html
Epistemoniko_Yliko.html
Dioik._Symboulio.html
Synenteuxeis.html
Syndesmoi.html
Syndikalistika.html